SwedishParadise

Regler

Brott mot reglerna kan leda till varningar. Om brotten är tillräckligt allvarliga, eller du har fått tillräckligt med varningar, så blir du utslängd.

Dyslexi? Kontakta admins så går vi igenom det med dig.

Ja, detta ser ut att vara jävligt mycket. Lugn, bara; det mesta är bara sunt förnuft och är skrivet ut i detalj bara för att göra det tydligt och för att undvika konflikt om vad som gäller. Det tar ungefär en halvtimme att läsa allt, och det är värt att investera den tiden.

Senast uppdaterad 2019-03-07

 1. Generellt
  1. Alla spelare på servern måste vara minst 15 år gamla.
   1. Det kan göras undantag, men det är ytterst sällan. Personer under gränsen måste ha en "god man" som ansvarar för deras beteende.
   2. Är du är under gränsen, och begår regelbrott, kan det få konsekvenser för din "goda man."
  2. Endast ett konto per spelare.
  3. Endast en spelare per konto.
  4. Användning av fusk eller exploits är helt förbjudet på alla sätt.
   1. Du kan bannas för försök till expoits, även om du inte lyckas.
   2. Upptäcker du ett säkerhetshål, säg till admins på en gång. Försök inte återskapa situationen utan en admin närvarande.
  5. Se till så du har tid att avsluta ett scenario innan du påbörjar det.
   1. Till exempel: Påbörja inte ett större scenario en halvtimme innan restart, och påbörja inte ett bankrån under en timme innan restart.
  6. Avsluta scenarion ordentligt.
   1. Du får inte återansluta, byta jobb eller byta karaktär för att undvika rollspelsituationer.
   2. Givetvis kan det bli så att verkligheten kommer i vägen, men då är det din skyldighet att informera dom andra i scenariot att du måste åka. Det kan, till exempel, göras i Discord.
   3. Försök så gott det går att återgå till scenariot när du kommer tillbaks.
  7. Förolämpa inte spelare Out Of Character.
   1. Skilj på karaktär och spelare. Om någons karaktär är en skitstövel så betyder inte det att spelaren bakom vill dig illa.
   2. Om det uppstår konflikter, försök reda ut det OOC innan det eventuellt blandas in admins.
   3. Vi är alla spelare som har detta som hobby, så försök att inte ta det för allvarligt.
  8. Var hyfsat nykter.
   1. Det är inget krav att du är alldeles spik nykter när du spelar.
   2. Om du stör andra spelare, och det verkar som att du är påvärkad av något, kommer du få lämna servern tills du nyktrar till.
   3. Upprepad onykterhet, eller grovt störande beteende, kan leda till omedelbar och permanent ban.
  9. Respektera admins beslut.
   1. För omprövning av beslut, skapa en ticket och vänta på svar.
   2. Ibland kan det ta riktigt lång tid att reda ut internt i admin-gruppen, så du får helt enkelt ha tålamod.
  10. Ingen spam.
   1. Reklam för produkter och tjänster, inkluderat andra servrar, är inte tillåtna i någon form. Inte ens Out Of Character.
   2. Detta gäller in-game så väl som i våran Discord.
  11. Ta inte regelbrott i egna händer.
   1. Om du ser någon som bryter mot reglerna, säg till admins genom /report eller en ticket.
  12. NPC-vapen får ej röras.
   1. Om filtret misslyckas på något sätt, och du lyckas plocka upp ett vapen som en NPC har lämnat (inkuderat golfklubban!), så räknas det som att kringgå vapensystemet.
   2. Att kringgå vapensystemet är en exploit och behandlas därefter. Du kommer få en varning redan första gången. Upprepade fall kommer leda till ban.
   3. Plockar du upp det av misstag, släpp det omedelbart. Det kan även vara en bra plan att skriva en /report om att det har hänt så admins vet att du vet.
 2. Rollspel
  1. Spelare får endast vara 6 karaktärer per sida i ett scenario.
   1. Om två gäng samarbetar om ett rån räknas dom som samma sida, men om ett gäng ligger i bakhåll för att råna rånarna så räknas dom som olika sidor.
   2. Poliser i tjänst har undantag från alla begränsningar vad gäller antalet spelare i ett scenario. Poliser som gisslan räknas inte som "i tjänst", utan som vanliga, civila gisslan.
  2. Ett scenario får inte innehålla mer än 4 gisslan.
   1. Gisslan räknas inte mot totalt antal i ett scenario, så man får till exempel vara 6 bankrånare med 4 gisslan.
   2. Bankrånare som låssas vara gisslan räknas som båda!
  3. Man får inte råna eller stjäla från sitt egna företag.
   1. Exempel: Mekaniker får inte uppgradera en bil utan att ta betalt för det. Poliser får inte ta vapen från sitt vapenskåp för att ge dom vidare.
   2. Inte ens under vapenhot!
   3. Notera att det gäller även om du lämnar ett jobb. Om du lämnar jobbet eller blir sparkad måste du lämna tillbaks all utrustning som tillhör arbetsgivaren.
   4. Till exempel måste du lämna in medikit, hjärtstartare och piller om du inte längre är sjukvårdare.
  4. Man får inte råna någon på sin fisk.
   1. Exempel: En person är nere vid piren och fiskar. Efter en timme är det dags att sälja sin fisk till handlaren och då kommer två okända personer fram, hotar och stjäl fisken. Det är fruktansvärt dåligt rollspel.
   2. Notera att detta även gäller oberoende av vilket fiskeställe i staden man befinner sig på. Notera att samma gäller för dem som står och grillar sin fisk på torget.
  5. FearRP gäller alltid för alla karaktärer.
   1. Det betyder att du måste vara rädd för livshotande sitautioner.
   2. Till exempel skall även poliser vara rädd att bli skjutna, och det görs inga undantag för "psykotiska" karaktärer eller liknande.
   3. Är du under vapenhot måste du vara rädd om ditt liv, och du får inte dra fram vapen eller börja slåss.
   4. Även om du inte är handbojad får du inte lämna fordonet om du är kidnappad under vapenhot.
  6. Ingen metagaming.
   1. Det innebär att du endast får använda information som din karaktär har fått in-game eller genom de flesta kanaler i Discord.
   2. Kom ihåg att spelarlistan som syns in-game är menad för dig som spelare, och räknas inte som information din karaktär har fått.
  7. Ingen powergaming.
   1. Till exempel kan du inte göra /me bryter din nacke bara sådär, utan det måste passa in i scenariot i övrigt och du måste vara i position för att göra det du påstår dig göra.
  8. Agera realistiskt utifrån din karaktär.
   1. Att göra helt orealistiska saker, eller att bete sig på ett sätt som inte passar sin karaktär, kallas FailRP.
   2. Till exempel får du inte lämna en cell i häktet bara för att dom inte hann låsa dörren, eftersom det är helt orealistiskt att du skulle lyckas med det i verkligheten.
  9. Spela som om du har det jobbet du har.
   1. Visst, ibland kanske en bilhandlare säljer lite knark bredvid, och en taxiförare kanske är med på ett bankrån ibland, men om du inte tänker spela det jobbet du har borde du säga upp dig och låta någon annan ta din plats.
   2. Det gäller även för chefer, så om du lägger mer tid på kriminalitet än på att driva ditt företag riskerar du att bli av med din företagslicens.
  10. Alla får en chans att göra rätt för sig.
   1. Scenarion skall utspela sig på ett sånt sätt att alla involverade får en chans att göra rätt för sig.
   2. Till exempel skall man ge motparten i en eldstrid chansen att ge upp för att behålla livet.
   3. I praktiken betyder det att man inte skall avrätta folk som har lagt ner sina vapnen, om det inte är tvingande för scenariot att dom måste avrättas.
   4. Över tid leder det till att vi kanske kan lugna skjutandet lite och hellre göra mer komplicerade och involverande scenarion.
  11. Stör inte pågående event.
   1. Om ett event pågår i ett område kan du antigen delta i eventet, eller avlägsna dig från platsen.
   2. Väljer du att delta måste du lägga åt sidan konflikter och andra scenarion medans eventet pågår.
   3. Det gäller även polisen, så polisen får inte gripa efterlysta som dyker upp på event innan eventet är slut.
  12. Respektera när admin pausar ett scenario.
   1. Om någon med ADMIN-tag över huvudet säger att ett scenario är pausad, stå still och avvakta.
   2. Det kan kanske vara tråkigt, men det är mycket tråkigare att vänta av utrending av admin-ärende i fängelset eller på Mount Chiliad.
   3. Ju mer vi alla samarbetar om att reda ut saker, ju snabbare kan alla återgå till scenariot.
   4. Om ett scenario är pausad, eller en admin-utredning pågår, gör allt du kan för att inte störa.
   5. Kom ihåg att admins är obetalda volontärer och respektera den fritid dom donerar till servern.
 3. Identitet och minne
  1. Det är inte tillåtet att byta identitet.
   1. Om du vill byta karaktär måste du först få ett administrativt beslut som ger dig ett explicit undantag från denna regeln.
   2. Det kan innebära att du blir av med dina tillgångar, lite beroende av situationen.
   3. Kommandot /register in-game är begrensad till admins. Om du har fått tillstånd att byta karaktär så hjälper dom dig ta fram menyn.
  2. Nya karaktärer minns ingenting, och känner ingen.
   1. Om man har en bra backstory på varför man redan känner någon, till exempel att man spelar syskon, så är det okej att man redan känner varandra.
   2. Generellt är det dock inte tillåtet att man bara känner varandra från en annan stad, eller på andra sätt kringgår rollspelet förknippad med att etablera en ny karaktär i staden.
   3. Det viktigaste är ändå att man inte får gå på någon information man har från en annan karaktär. Till exempel har man ingen aning om vart droger finns att tillverka, eller vart den svarta marknaden ligger.
  3. Man kan göra "Blood Out" på organisationsmedlemmar.
   1. Om du är medlem av en organisation och har kännedom till deras hemligheter, så som vart dom tillverkar droger eller har sitt gömställe, så kan det komma på frågan att göra en "Blood Out" om man sparkas från organisationen.
   2. Detta innebär att man avrättas i ett scenario, och sen har man helt glömt organisationen och alla detaljer förknippad med dom.
   3. Kan gärna rollspelas som att man vaknade på sjukhuset och har stora minnesluckor.
   4. Det är den som avrättar sitt ansvar att göra det tydligt att det är frågan om en "Blood Out". Det är rekommenderat att även förtydliga detta OOC så att det inte blir några missförstånd.
  4. När du dör glömmer du hela scenariot.
   1. När du blir svårt skadat räknas tiden ner mot din död. Om den tiden går ut utan att du har fått hjälp är din del av scenariot över.
   2. Din karaktär minns inte hur dom dog, vem som eventuellt dödade den eller vart det hände.
   3. Du får pussla ihop vad som hände från andra karaktärer, till exempel om du skickade ett SMS med vem du åkte för att träffa, men kom ihåg att det finns regler mot metagaming.
   4. Detta gäller givetvis även om det inte är frågan om en "Blood Out!"
  5. Maskerade personer har okänd identitet.
   1. Allt som täcker ansiktet helt räknas som mask, inkluderat vissa motorcykelhjälmar.
   2. Ansiktsmålning eller tatueringar räknas dock inte som maskering.
   3. Man får använda kläder, hår, fordon och andra hint som underlag för misstanke, men det får inte användas som bevis.
   4. Detta är för att det är för lätt att låssas vara en annan genom att ta på sig liknande kläder.
 4. Död, skada och hot
  1. Döda inte folk slumpmässigt.
   1. Att slumpmässigt välja ut en person, och sen döda dom, är helt förbjudet.
   2. Random Death Match, RDM, är per definition FailRP.
  2. Våld är alltid sista alterantivet!
   1. Försök förhandla dig ur situationen. Prata med dina medspelares karaktärer. Försök hitta en lösning som inte involverar våld först. Ibland räcker det med hot.
   2. Är du tvungen att ta till våld, använd så lite våld som situationen tillåter.
  3. Undvik att lossna skott.
   1. Skottlossning är en mycket allvarlig handling som sällan görs av rent nöjesskäl.
   2. Du får provskjuta vapen, givetvis, men då kan det vara bra att informera polisen först.
   3. Åk ut i ökenen eller till en skjutbana om du vill lossna skott för nöje.
   4. Elpistol/Taser är inte en leksak. Att skjuta någon med en taser räknas som grov misshandel och skall rollspelas därefter.
  4. Värna om ditt liv.
   1. Detta gäller inte bara när du är under vapenhot, men även när du klättrar upp på höga byggnader eller kör som ett svin.
   2. Passar det inte in i scenariot på något sätt är det FailRP och brist på FearRP att utsätta sig för livsfara.
  5. Du får inte återgå till striden på en gång.
   1. Även om en annan karaktär hjälper dig med din skada så du kan röra dig igen, så är du fortfarande skadad.
   2. Det är brist på FearRP att återgå till eldstriden med skottskador, även om någon har lagt bandage på dig och gett dig ett piller.
   3. Avlägsna dig från platsen eller ta skydd istället.
  6. Svårt skadad är inte död!
   1. När du ligger nere och är svårt skadad får du prata med andra karaktärer omkring dig.
   2. Det uppmanas till att spela skadad. Situationen blir mycket roligare för alla involverad om den med skottsår i bröstkorgen beter sig som om det gör fruktansvärd ont.
   3. I många fall kan det räknas som FailRP att inte spela skadad, så gör ditt bästa.
  7. Fordon får inte användas som vapen.
   1. Eftersom det är mycket lättare att döda någon med ett fordon i spelet än det är i verkligheten är detta helt förbjudet.
   2. Visst kan det hända olyckor, men att avsiktigt köra på en person kallas VDM, eller Vehicle Death Match, och är inte tillåtet.
   3. Detta gäller även om du använder vapen monterade på ett fordon.
   4. Man får använda sin bil för att pressa bilar av vägen, men det räknas som våld och är därför sista alternativet.
   5. All avsiktlig kontakt mellan en bil och en motorcykel räknas alltid som VDM.
   6. Undantag ges givetvis för särskilda events där hela syftet är att använda fordon som vapen.
  8. Du får inte logga ut medans du är svårt skadad.
   1. Ja, det är tråkigt att ligga där. Visst, det är surt att bli nerskjuten. Det är dock ingen ursäkt för att "combat-logga"
   2. System finns för att döda dig igen när du kommer in igen, men det är för att det skall få automatiska konsekvenser att bryta mot denna regeln, och är inte ett tillstånd att göra det.
   3. Ibland crashar klienten, och det är vi medvetna om. Logga in igen och ligg ut din tid.
   4. Om du måste gå för att verkligheten kallar, skriv en /report om det innan du lämnar.
  9. Kriminellas prioritet är att fly.
   1. Om det blir en massiv eldstrid i ett scenario, och kriminella vinner över polisen, skall det vara dom kriminellas prioritet att fly.
   2. Det innebär att man inte får vara kvar på platsen för att "plocka upp" poliser för att beslagta deras vapen.
   3. I verkligheten skulle det aldrig sluta komma poliser, utan det skulle kallas på förstärkning från alla kringliggande städer.
   4. Därför är det hyfsat realistiskt att man lyckas få död på alla poliser på plats, men inte att man stannar kvar på plats längre än absolut nödvändigt.
 5. Kommunikation
  1. Skilj på spelare och karaktär.
   1. Det är viktigt att inte blanda In Character och Out Of Character information. Det är lika viktigt att inte blanda karaktär och spelare.
   2. Ta inte åt dig personligt av det andra karaktärer säger in-game, och ta inte med dig Out Of Character information från, till exempel, Discord.
  2. Svär, förolämpa och bråka inte överdrivet.
   1. Visst kan din karaktär bli arg ibland. Du som spelare kanske också är arg eller ledsen.
   2. Kom ihåg att dom andra spelarna också är människor, så det är onödigt att bråka i Discord, svära på folk eller förolämpa andra spelare.
   3. Om din karaktär är ett jävla arsle som beter sig illa mot folk, var inte överraskad om andra karaktärer beter sig illa tillbaks.
   4. Blanda dock inte ihop spelare och karaktär, så om en annan spelare kontaktar dig OOC (till exempel på Discord), lägg åt sidan din karaktär för att prata, spelare till spelare.
  3. Skriv vem du är och vad det gäller när du kontaktar företag.
   1. Det står dom olika företagen helt fritt att ignorera meddelanden utan namn, eller som bara innehåller "Kom fort!" utan en beskrivning av situationen.
   2. Det är ditt ansvar att göra dig förstådd. Givetvis är det okej att ha dyslexi, och ingen kräver perfekt språk, men gör ett riktigt försök.
  4. Skriv inte meddelanden i BARA VERSALER.
   1. Det är helt onödigt att skrika. Texten blir inte lättare att läsa och kommer inte snabbare fram.
   2. Om mottagaren upplever ditt skrikande som hotfullt, så kanske dom ignorerar meddelandet. Det är dom i sin fulla rätt att göra även om du blöder ihäl och dom är sjukvårdare.
  5. Använd passande röstläge.
   1. Det är ditt egna ansvar att du hör det folk säger till dig.
   2. Titta på /help för hur du byter räckvidd på voice chat.
  6. Du får inte använda telefon eller Discord om din kommunikation är tagen.
   1. Om någon säger in-game att din kommunikation är tagen, så är den det.
   2. Även om dom inte faktiskt har genomsökt dig och tagit din telefon, så får du inte använda den.
   3. Den andra karaktären har kontroll på din kommunikation när dom är i överläge och säger att din kommunikation är indragen.
   4. Om dom glömmer säga det, men situationen helt tydligt visar att dom skulle ha gjort det, så räknas den som tagen.
   5. Till exempel får du inte fortsätta prata In Character i Discord om du är handbojad eftersom du då inte når knappen på din com-radio.
   6. Detta gäller givetvis all kommunikation, även om det är din privata TeamSpeak du har i källaren. Det är metagaming och fusk.
  7. Ingen Out Of Character kommunikation in-game.
   1. Ibland förekommer det att en admin med ADMIN-tag över huvudet använder in-game voice chat för att reda ut admin-ärenden.
   2. I såna fall är det okej att svara OOC, men du får inte påbörja ett OOC-samtal med någon.
   3. Vi refererar till NPCer som "Träskallar", eller använder andra uttryck som lindar in det i In Character snack istället, eller tar det i en OOC-kanal i Discord.
   4. Det förstör för alla omkring dig om du börjar snacka OOC. Du får inte ens säga orden "OOC" eller "Out Of Character".
   5. Din karaktär har ingen aning om att det är frågan om ett spel. För din karaktär är det verklighet, det är självaste kärnan i rollspel.
   6. Om någon pratar OOC in-game, låt bli svara. Fortsätter dom, använd /report.
  8. Kontakta admins genom rätt kanaler.
   1. Dom flesta admins är även spelare. Kliv inte bort till deras karaktär och börja prata admin-ärende om dom inte har "ADMIN" över huvudet.
   2. Även om någon har ADMIN-tag gäller regler för OOC-snack in-game.
   3. Skriv en ticket, gör en /report eller skriv vad det gäller i #support-och-hjälp i Discord.
   4. Använd inte begrepp som "kritiskt", "bråttom" eller "kris" om det inte är befogat. Pojken som ropade "Varg!" blev uppäten i slutet av den berättelsen, eller hur?
 6. Fordon
  1. Fordonet kan bli indraget om du inte följer reglerna för fordon!
   1. Oftast får man bara en tillsägelse, men om vi måste säga till dig igen och igen att inte köra din X80-Proto upp i bergen så kommer den bli indragen.
   2. Notera att detta även gäller företagsfordon, inkluderat ambulanser och polisbilar. Hela organisationen riskerar att bli av med fordonet om det är involverad i regelbrott igen och igen.
  2. Fordon skall framföras realistiskt.
   1. Detta innebär att även om ett fordon tekniskt sett kan rulla vidare, så skall du avväga om det är rimligt att det gör det.
   2. Frontalkrock med en vägg behöver inte nödvändigtvis döda dig eller bilen, men bilen skall räknas som svårt skadad och det är bra RP att spela att din karaktär också är omskakad.
   3. Bara terrängfordon får färdas utanför vägarna. En sportbil kan lätt sätta sig fast bara av att köra över gräset mellan parkeringen och vägen i verkligheten, så vi försöker hålla oss hyfsat nära den standarden.
   4. Till exempel kan du köra uppför en kort trappa med en hyfsat hög bil, förutsatt att du kör långsamt. Du får köra superbil på sandvägar om du anpassar farten efter förhållanden.
   5. Om vi alla håller oss till detta blir det roligare för alla. Planering av flyktrutten blir en viktigare komponent av ett rån, till exempel.
   6. Det kan vara livsfarligt att köra i en bil som redan har krockat en gång, så beroende av hur skadad bilen är kan det även räknas som brist på FearRP att köra den längre än nödvändigt för att inte blockera trafiken.
  3. Du får inte ta ut mer än en kopia på ett fordon.
   1. Du ansvarar själv för att bara en kopia på din bil är ute i taget.
   2. Om din bil är stulen, rapportera det till polisen. Om bilen är skadat, ring en mekaniker.
   3. Tappar du bort bilen, till exempel om du dör och därför inte får minnas vart den är, leta efter den.
  4. Du får inte lämna skadat fordon efter vägen.
   1. Tillkalla mekaniker för att få fordonet lagad.
   2. Gäller så länge det inte är i konflikt med ett pågående scenario.
   3. Till exempel om du flyr från ett bankrån du nyss har gjort så är det helt orealistiskt att du tvingas ge upp bara för att din baxade bil är sönder.
   4. Var dock beredd på att förklara dig om det blir ifrågasatt.
   5. Om du är polis, och din polisbil går sönder under en biljakt, stanna vid bilen så länge ditt egna eller andras liv är säkrade.
   6. Lösningen på problemet du har hamnat i är att köra bättre nästa gång.
  5. Fordon som inte är registrerad på dig eller ditt företag räknas som stulna.
   1. Det står polisen helt fritt att inte tro på dig när du säger du har lånat fordonet av din farbror.
   2. Du får givetvis låna ett fordon av en annan spelare, men se då till att dom är tillgängliga för att förklara situationen för polisen.
  6. Vapen från NPC-fordon skall kastas omedelbart.
   1. Optimalt så skall man inte ens få dom, men om ett vapen slinker genom filtret så skall det kastas omedelbart.
   2. Att behålla vapnet är att kringgå vapensystemet, och kommer ses på som en exploit, vilket kan leda till ban.
   3. Om du råkar få ett vapen, skriv en /report om det när du upptäcker det, så admins vet att du vet.
  7. Fordon har värde.
   1. Om man beter sig som att ett fordon är värdelöst, så riskerar man att det byts ut mot ett värdelöst fordon.
   2. Det betyder att även om du kan plocka ut ett obegränsad antal företagsbilar så skall dom ändå behandlas som att dom kostar många hundra tusen och har värde för dig och ditt företag.
  8. Fordon kan inte överlåtas från en karaktär till en annan.
   1. Endast i helt särskilda fall får man behålla sina fordon om man byter karaktär.
   2. Du får givetvis låna ut ditt fordon, men kom ihåg att du bara får ta ut en kopia på fordonet, och att du borde finnas tillgänglig för att verifiera att det är lånat och inte stulet.
  9. Endast behöriga får framföra utryckningsfordon.
   1. Även civila polisbilar räknas, och alla militära fordon är klassad som utryckningsfordon.
   2. Det betyder att civila inte får köra polisbilar, och att du kan bli bannad för att sno en ambulans.
   3. Givetvis gäller detta även helikoptrar.
   4. Det finns inga militära karaktärer på servern, vilket innebär att det alltid är ett regelbrott att köra militära fordon om det inte är ett scenario där en admin specifikt har gett undantag.
 7. Parkeringen
  1. Parkeringen är gratis.
   1. När du ställer in en bil betalar du för skadorna på den, samt bränslet du har använt. Själva parkeringen är gratis.
  2. Parkeringen är inte ett alternativ till mekaniker.
   1. Om din bil är skadad skall mekaniker tillkallas. Du får inte ställa in bilen och sen ta ut den igen för att fylla tanken eller laga bilen.
   2. Om det inte finns en enda mekaniker i staden kan du fortfarande köpa ett fixkit.
   3. Är du tvungen att ställa in en skadad bil är det förväntat att du antingen loggar ut ganska snart efter, eller i alla fall väntar riktigt länge med att ta ut den igen.
  3. Lämna inte bilar i cirklarna!
   1. Ställ inget fordon i den röda cirkeln om du inte tänker ställa in det ganska så omedelbart.
   2. Lämna inte ett fordon i den gröna cirkeln längre än absolut nödvändigt.
   3. Stör inte andra spelares parkering, helt enkelt.
  4. Ta inte ut ett fordon om det inte finns plats.
   1. Om det redan står en bil i den gröna cirkeln, vänta lugnt på att den flyttas.
   2. Försök först prata lugnt med den som står i vägen, och om det inte hjälper kan du skriva en /report om det.
 8. Polis
  1. Polischefen får inte vara korrupt.
   1. Eftersom det i princip blir omöjligt att styra upp en fungerande poliskår om det är ruttet till kärnan får inte polischefen syssla med korruption.
   2. Det betyder att polischefen inte får vara involverad i kriminalitet alls.
   3. Undantag kan ges för "under cover" i situationer där ingen annan kan göra uppdraget, men måste då specifikt tillåtas av en admin innan det påbörjas så det inte blir några missförstånd.
  2. Polisens fartradar räknas som 100% pålitlig.
   1. Om dom läser av 150km/t så är det 150km/t som gäller. Det är inget att tjafsa om.
  3. Fritagning får ske endast för grova brott.
   1. Vid fritagning är det den som försöker frita som ansvarar för att ha fått korrekt information om vilket brott någon är gripen för.
   2. Fritagningen får endast ske innan personen har kommit till häktet.
   3. När den arresterade är innanför grinden på polisstationen är det för sent, och fången räknas som säkrad.
  4. Polisens prioritet är att säkra liv, hälsa och egendom.
   1. ...i den ordningen!
   2. Till exempel vid bankrån skall rånarnas liv prioriteras högre än att få fast dom.
   3. Rambo är en riktigt dålig förebild för poliser.
  5. Ingen cop baiting.
   1. Det är inte tillåtet att provocera polisen enbart för att få dom efter sig i en jakt.
   2. Ja, det är en grej som händer i verkligheten ibland. Ja, vi har hört om Ghost Rider. Nej, det är fortfarande inte tillåtet.
  6. Kidnappa inte den sista polisen.
   1. Om det bara finns en polis inne, eller alla poliser är döda förutom en, så får man inte kidnappa den sista.
   2. Det gäller även om det finns två inne: Man får inte kidnappa båda.
   3. Det gäller även om det finns tre i... Ja, du fattar nog vart detta leder.
  7. Betala dina böter.
   1. Man kan rollspela att man bestrider böter och kanske även snacka sig ur det, men gör inget stort tjafs av det.
   2. Om man vägrar betala har polisen rätt att hålla kvar dig i häktet tills du betalar och ändå ge dig fängelse efteråt.
   3. I dom fall där polisen faktiskt har gjort fel med att ge dig en bot, kontakta polischefen.
   4. Finns ingen polischef tillgänglig, gör en /report om det.
   5. Det kommer redas ut med tiden, så försök att inte göra det onödigt otrevligt för alla involverade.
  8. Inga grova brott inne på polisens område.
   1. Polisens område är inne på polishuset och trottoaren runtom, samt gatorna som avgränsar direkt mot polishuset.
   2. I verkligheten skulle det varit minst 50 poliser på jobb inne på polishuset hela dygnet.
   3. Hela området är övervakad med kameror.
  9. Fråga polisen om lagen.
   1. Alla frågor om lagen riktas mot poliser in-game, som rollspel.
   2. Lagen och polisarbetet är ett rollspelsärende du kan ta upp med polischefen.
   3. Det är inte ett administrativt ärende så länge det inte är mycket grova missförstånd eller ni är så osams att ni inte kan lösa det själva.
 9. Sjukvårdare
  1. Sjukvårdare får ej använda våld mot människor.
   1. Undantag ges för självförsvar eller skydd av en oskyldig, och endast som allra sista utväg.
  2. Sjukvårdare skall vara neutrala.
   1. När en sjukvårdare kommer till en plats där det är en konflikt mellan två grupper får dom inte ta sida i konflikten.
   2. Dom hjälper först den gruppen som har kontroll, och sen den gruppen som ligger i underläge. På så sätt störs inte balansen.
  3. Sjukvårdare får inte syssla med kriminalitet.
   1. Eftersom det är omöjligt att vara neutral i en konflikt när man är en av parterna i den konflikten får inte sjukvårdare sätta sig i situationer där dom kan tänkas bli gripna av polisen.
   2. Det inkluderar även brott som börjar på medhjälp till, så som medhjälp till mord eller medhjälp till försäljning av kontrollerade substanser.
  4. Hota, skada eller döda inte sjukvårdare.
   1. Sjukvårdare på plats skall hjälpa dom som behöver det, och behöver därför inte hotas att göra sitt jobb.
   2. Om sjukvårdaren bedömer att situationen är för farlig får man inte använda hot för att tvinga in dom i situationen. En död sjukvårdare kan ändå inte hjälpa någon.
   3. Det är acceptabelt att hota sjukvårdare om dom påverkar balansen i ett scenario, till exempel genom att favorisera den gruppen som är i underläge.
   4. Man får absolut inte kidnappa sjukvårdare, utan man får visa dom vart dom behövs istället. Dom kan gå själva.
   5. Om sjukvårdare rubbar balansen, och vägrar följa order även under hot, så får man döda dom för att skydda balansen. Var dock förberedd på att förklara situationen för admins sen.
  5. Kom ihåg detta: "Morgan"
   1. Detta är bra att veta om du tänker ansöka om whitelisting.
   2. Att du vet detta visar att du har läst reglerna. Grattis!
  6. Sjukvårdare måste följa FearRP.
   1. Även om den som spelar sjukvårdare är medveten om reglerna mot att hota, skada och döda dom, så skall inte karaktären vara medveten om detta.
   2. Det betyder att om en situation är för farlig för att gå in i skall sjukvårdaren avvakta tills en sida i konflikten har kontroll på situationen och kan garantera deras säkerhet.
  7. Sjukvårdare är också spelare!
   1. Dom som spelar sjukvårdare vill också ha roligt. Det betyder att dom kanske vill rollspela lite djupare än att åka från larm till larm och "ressa" folk.
   2. Respektera därför sjukvårdarnas bedömning av den medicinska situationen, även om det innebär att ditt scenario går i en helt annan riktning än du hade tänkt.
   3. Säger en sjukvårdare att du måste följa med på röntgen för att se till så alla kulor är ur dina lungor är det brott mot FearRP att strunta i det och bara åka vidare.
  8. Betala notan.
   1. Det är på inget sätt valfritt att betala för sjukvård.
   2. Att rymma från notan är inte bara taskigt mot den som nyss räddade dig, det är också mycket skadligt för serverns ekonomi.
   3. Mycket av det som betalar bra har även risker, och en av dom riskerna är att man kanske måste betala en sjukvårdsnota.
 10. Mekaniker
  1. Mekanikerbrist ger inga undantag från fordonsregler.
   1. Det innebär att "Det fanns ingen mekaniker inne" automatiskt är den sämsta ursäkten du kan komma med om du bryter mot fordonsregler eftersom ett regelbrott plötsligt blev två.
  2. Mekaniker får inte "svartmeka."
   1. Att uppgradera ett fordon utan att ta betald för det räknas som stöld från det egna företaget.
   2. Har mekanikern tur blir dom bara av med jobbet, men i grova fall kan det leda till ban.
   3. Detta är stenhårt eftersom priserna på mekanikern är centrala i att få pengar ur ekonomin och förhindra extrem inflation.
   4. "Svartmekade" bilar kan bli indragna om ägaren inte kan betala för sig, så alla involverade ansvarar för att betalning sker.
   5. Betalning för uppgraderingar och styling på fordon skall alltid ske genom en faktura.
  3. Tjafsa inte på priserna hos mekanikern.
   1. Det kostar det det kostar. Om det inte passar kan du låta bli uppgradera och styla.
   2. Priserna är administrativt reglerade eftersom det är en så viktig del av en balanserad ekonomi.
   3. Mekaniker får ge rabatter, inom dom ramarna som finns, men inget mer.
  4. Verkstaden är inte en lekstuga.
   1. Alla vill fixa sina bilar och därför kan det bli rätt mycket folk ibland, och ganska lång kö för att få arbete utförd.
   2. Det är dock inte en ursäkt för att bete sig som fulla grävlingar där inne.
   3. Om man stör mekaniker i deras arbete tar det bara längre tid.
  5. Mekaniker är också spelare!
   1. Dom som spelar mekaniker vill också ha roligt. Det betyder att dom kanske vill rollspela lite djupare än att åka från larm till larm och laga bilarna så snabbt det går.
   2. Respektera därför mekanikerns bedömning av situationen, även om det innebär att ditt scenario går i en helt annan riktning än du hade tänkt.
   3. Säger en mekanikern att bilen måste in till verkstaden för att lagas så är det brott mot FearRP att strunta i det och bara åka vidare.
 11. Bilhandlare
  1. Köp inte fordon på kredit.
   1. Även om du är säker på att du kommer tjäna in pengarna inom kort får du inte skuldsätta dig för att köpa fordon.
   2. Märks det att du har gått i back för att köpa en superbil kommer du tvingas sälja den, och då får du inte tillbaks det du gav för den.
   3. Vägrar du sälja bilen blir den indragen, och då har du kvar hela skulden utan att ha någon bil.
  2. Bilhandlare är också spelare!
   1. Dom som spelar bilhandlare vill också ha roligt. Det betyder att dom kanske vill rollspela lite djupare än att bara ta fram en bil, slänga nycklarna på dig, riva av en faktura och sen springa vidare till nästa kund.
   2. Ta dig tid att rollspela med bilhandlaren och respektera att det kan vara andra före dig i kön.
   3. Om du stör bilhandlaren har dom rätt att avvisa dig från platsen. Är du störande upprepade gånger blir du kanske avvisad på livstid, och det blir då omöjligt för din karaktär att köpa bil.
  3. Rollspela ditt bilintresse.
   1. Alla frågor om bilar, bilpriser och relaterat information ställs till bilhandlare in-game som rollspel.
   2. Man kan fråga lite löst om det finns en bilhandlare tillgänglig i Discord, men tjata inte. Dom lär ju inte bli mer sugna på att göra som du vill om du är jobbig.
  4. Bilpriserna är som dom är.
   1. Man kan rollspela en förhandling, givetvis, men bilhandlaren har alltid en nedre gräns.
   2. Det kostar bilhandlaren jättemycket att köpa in bilen, och dom måste driva företaget med vinst, så det går inte att tjata eller tjafsa ner priset.
   3. Om du inte accepterar bilhandlarens lägsta bud på priset får du helt enkelt köpa en billigare bil.
   4. Katalogen som finns hos bilhandlaren uppger endast listpriset. Priser kan avvika rätt så mycket från listpriset.
   5. Det samma gäller cirkeln bakom bilhandlaren där du kan sälja ditt fordon. Det priset går inte att diskutera alls eftersom det inte är en spelare som har kontroll på det.