SwedishParadise

Lagen

Brott mot lagen kan leda till tillsägelser, böter eller fängelsestraff. Föremål och fordon kan också beslagläggas av polisen.

Syftet här är smidigt rollspel, och att ha roligt, så detta bör ses som riktlinjer för hur man interagerar när man spelar mer än regler för servern.

 1. Fordon
  1. Motorfordon får ej framföras utan giltigt förarbevis för den typen av fordon.
  2. Inom bostadsområden får markfordon ej framföras snabbare än 50km/t.
  3. Övrigt inom staden får markfordon ej framföras snabbare än 70km/t.
  4. På motorväg får markfordon ej framföras snabbare än 120km/t.
  5. Flygplan får ej bryta ljudvallen inom 10 kilometer av en bostad.
  6. Undantag från hastighetsgränser ges enbart till tydligt markerade utryckningsfordon under trängande fall.
  7. Båtar och andra vattenfordon får ej flyga.
  8. Fordon får ej framföras på ett sätt som utgör fara eller orimlig störning för allmänheten. Stanna vid rött ljus och gör inga burnouts.
  9. Fordon som inte är registrerade som utryckningsfordon får ej se ut som dessa. Till exempel får du inte styla din bil att se ut som en polisbil.
  10. Neonljus under bilen måste vara en neutral färg, och får inte påminna om utryckningssignal.
  11. Riktigt coola bilar är skyldiga att stanna och visa upp sig för grupper på 5 eller fler personer.
  12. Modifikation av fordon får endast utföras av licensierad personal.
  13. Konsultera en polis om du är osäker på om en fordonsmodifikation är tillåten.
  14. Fordon på allmän väg, som utdöms som inte väglagliga eller olagligt modifierade, kan tas i beslag och skrotas.
  15. Det gäller totalt parkeringsförbud för alla motorfordon ute på piren.
 2. Civilrätt
  1. Civil person är enligt lag skyldig att stanna på polismans tecken samt lyda polismans order.
  2. Civil person innehar rättigheten att veta vad denne har blivit/är gripen för. Detta gäller även misstanke.
  3. Civil person innehar rättigheten att bli besökt av en legitimerad advokat under vistelse i polisarrest. Enskild polisman har rätten att gripa civila personer som misstänkt utan advokats närvarande.
  4. Civil person är skyldig att uppvisa legitimation vid förfrågan av polis. Polisen kan gripa personer för att fastställa dennes identitet.
  5. Civil person är skyldig att lämna utryckningsfordon företräde vid trängande fall.
  6. Civil person är skyldig att enbart kissa på lämplig plats.
  7. Civil person innehar rätten att tiga fram till dess att advokat är närvarande. Kan inte advokat närvara kan denne dömas även om denne är tyst eller nekar, beroende av bevisens ställning.
  8. Civil person innehar rätten att ta del av samtliga samhällsfunktioner, så länge denne inte är dömd for brott relevant för denna funktion, eller saknar ekonomisk förmåga att betala för funktionen. Till exempel kan du nekas bilköp om du tidigare har utövat våld mot bilhandlare, eller du kan nekas assistans av mekaniker om du inte kan betala för tjänsten.
  9. Civil person har, oavsett status, brottshistorik, ekonomi och situation rätt att tillkalla polis och ambulans.
  10. Civil person får ej röra vid utomjordiska besökande.
  11. Civil person är, i regel, förbjuden att inneha vapen. Vapeninnehav, beroende på omfattning är straffbelagt med böter och alternativt fängelse.
  12. Civil person får ej grovt förolämpa, trakassera eller hota annan person. Detta inkluderar sexuella inviter såväl som tillrop liknande "Tjockis!"
 3. Vapen och våld
  1. Alla eldvapen är underlagd licenskrav. Licens kan sökas hos polisen, men i normala fall kommer licensen att nekas för privatpersoner.
  2. Föremål som kan användas som vapen, till exempel knivar eller bollträ, kan tas i beslag om dom används för våld eller hot.
  3. All våld mot annan person är förbjuden, förutom i trängande fall, så som självförsvar eller rimligt försvar av egendom.
  4. Stora sexleksaker får ej bäras på allmän plats, om det inte är på väg hem från där den är köpt, eller till och från sexfester, då detta klassas som sexuella hot.
  5. Alla hot mot annan person är förbjuden. Detta innebär även förtäckta hot. Den som känner sig hotad har tolkningsföreträde på vad som är och inte är ett hot.
  6. Våld och hot mot tjänsteman är särskild allvarligt.
  7. Våld och annan skada på personer eller egendom under utförande av annan kriminalitet medför ytterligare straff.
 4. Polisens arbete
  1. Enskild polis får under inga omständigheter stanna en bilist utan sannolika skäl. Undantag ges enbart vid kontroll av fordons säkerhet på vägen.
  2. Enskild polis får under inga omständigheter visitera/avvisitera en person utan sannolika skäl.
  3. Enskild polis måste, om order ges av dennes förman, avbryta en pågående biljakt om det förebådar fara för allmänhet, trafik och gärningsman.
  4. Enskild polis får under inga omständigheter förbruka sitt förtroende samt samhällsuppdrag myndigheten fått sig tilldelat.
  5. Enskild polis har rätten till att bära samt använda vapen vid trängande fall.
  6. Enskild polis får inte avlossa skott som svar på att kallas "Potatisgris".
  7. Enskild polis har rätt till att använda det våld, psykiskt och fysiskt, som krävs för att lösa uppgiften enligt proportionalitetsprincipen.
  8. Enskild polis har rätten till att framföra motorfordon på gågata, torg, privat mark, trottoar och hängmatta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
  9. Enskild polis har rätten till att parkera strategiskt för att snabbt ha tillgång till sitt fordon.
  10. Enskild polis är skyldig att informera dig som omhändertagen eller gripen om vad du är omhändertagen eller gripen för. Detta inkluderar även vad person är misstänkt för.
  11. Enskild polis har rätten till att gripa en person som vägrar att legitimera sig.
  12. Enskild polis får inte bära clown-näsa under arbetstid.
  13. Enskild polis är skyldig att ingripa vid uppmärksammad brottslighet på sin fritid.
  14. Enskild polis har rätten att överträda hastighetsgränsen vid trängande fall. Sirener och blåljus måste i och med detta inte användas, såvida det inte krävs för fri väg övrig signal allmänheten.
  15. Enskild polis har rätten till att avvisa personer från platser där det bedöms nödvändigt. Återvänder personen, har polisman rätt att gripa denne för olaga intrång, även på allmän plats.
  16. Enskild polis har rätten att vara tråkig.
  17. Enskild polis har rätten att avlägsna/omhändertaga personer som är för berusade för att taga vård om sig själv, enligt lagen om omhändertagande av berusad person (LOB).
  18. Enskild polis har rätten att omhändertaga personer med självdestruktivt/självmordsbenäget beteende på grund av psykiska åkommor, enligt lagen om psykiatrisk vård (LPT).
  19. Enskild polis har rätten till att beslagtaga olika föremål som kan antydas ha en viktig del i en utredning.
  20. Enskild polis har rätten att beslagaga fordon som ej framförs av den rättmätige ägaren.
  21. Enskild polis begränsas till 18 koppar kaffe per arbetspass.
  22. Enskild polis har rätt att på alla fordon göra en kontroll, både vad det gäller skick men också ägarebevis för att fastställa ägaren.
  23. Enskild polis har rätt att ta del av personers uppgifter, till exempel hos bank, bilföretag och bostadsbolag.
  24. Polisen har på uppgift av bank och andra företag rätten att indriva ej betalda fakturor genom längre fängelsestraff samt böter.
 5. Definitioner
  1. Trängande fall betyder att det inte finns någon annan rimlig lösning på en situation. Exempel är om polis blir skjutna på så får du svara, och att utryckningsfordon får köra mot rött ljus vid utryckning.
  2. Proportionalitetsprincipen är principen om att situationer inte skall eskaleras mer än nödvändigt. Till exempel får inte polis svara på fult språk med våld. Lika skall mötas med lika, inte hårdare.
  3. Banan heter inte "guleböj" på norska.
  4. Sannolika skäl är fall där det är mer troligt att någon är skyldig till något än inte. Till exempel får man visiteras om man lämnar ett område där det tidigare har gjorts arresteringar för olagliga droger, men inte om man bara står och fiskar.
 6. Andra lagar
  1. I fall som inte direkt berörs av denna lagen gäller Sveriges Rikes Lagar.
  2. I fall där Sveriges Rikes Lagar är Riktigt Tråkiga gäller amerikanska lagar tolkad enligt Hollywood.
  3. Polis på plats har tolkningsföreträde på vilka av dom två ovanstående paragrafer som gäller i varje enskild fall.